CE-merkintä

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt CE-merkinnän Kuusaan Metalli Oy:lle toteutusluokissa EXC1 ja EXC2 15.05.2014 ja toteutusluokassa EXC3 29.01.2016 alkaen.

CE-merkinnän varmentamispäätös

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus